Translate

Bibliografie - Română

Opera în limba română
(cu aldine, volumele originale; cu cursive, antologii, corespondenţă, fragmente)

Pe culmile disperării
Bucureşti, 1934

Cartea amăgirilor
Bucureşti, 1936

Schimbarea la faţă a României
Bucureşti, 1936

Lacrimi şi sfinţi
Bucuresti, 1937

Amurgul gindurilor
1940

Îndreptar pătimaş
ed. Humanitas, Bucureşti, 1991

Singurătate şi destin
(antologie de texte îngrijită de Dan C. Mihăilescu, cu articole publicate în presa interbelică), ed. Humanitas, Bucureşti, 1992

Scrisori către cei de-acasă
ed. Humanitas, Bucureşti, 1995

Mon pays/Ţara mea
(scris în franceză, textul apare pentru prima oară în România, în volum bilingv), ed. Humanitas, Bucureşti, 1996

Opera în limba franceză
Volume de autor
(cu aldine, volumele originale; cu cursive, antologii, traduceri din română sau fragmente din celelalte volume, apărute separat)

Œuvres (Opere complete), éd. Yves Peyré, Paris, Gallimard, 1997, 1999, 2001, 2003

Précis de décomposition (Tratat de descompunere), Paris, Gallimard, 1949

Syllogismes de l'amertume (Silogismele amărăciunii), Paris, Gallimard, 1952

La Tentation d'exister (Ispita de a exista), Paris, Gallimard, 1956

Histoire et utopie (Istorie şi utopie), Paris, Gallimard, 1960

La Chute dans le Temps (Căderea în timp), Paris, Gallimard, 1964

Le Mauvais Démiurge (Demiurgul cel rău), Paris, Gallimard, 1969

De l'inconvénient d'être né (Despre neajunsul de a te fi născut), Paris, Gallimard, 1973

Écartèlement (Sfârtecare), Paris, Gallimard, " Les essais " (Eseurile), 1979

Exercices d'admiration: essais et portraits (Exerciţii de admiraţie: eseuri şi portrete), Paris, Gallimard, 1986

Aveux et anathèmes (Mărturisiri şi anateme), Paris, Gallimard, 1986.

Le Livre des leurres (Cartea amăgirilor), 1936, trad. Grazyna Klewek, Thomas Bazin, Paris, Gallimard, 1992.

Bréviaire des vaincus (Breviarul învinşilor), 1940-1944, trad. Alain Paruit, Paris, Gallimard, 1993.

L'âge d'or (Vârsta de aur), Châteauroux, 1995 (eseu din Histoire et utopie)

Anthologie du Portrait. De Saint-Simon à Tocqueville (Antologia portretului. De la Saint-Simon la Tocqueville), Paris, Gallimard, 1996.

Cahiers (Caiete), 1957-1972, cu o prefaţă de Simone Boué, Paris, Gallimard, 1997.

Solitude et destin (Singurătate şi destin), trad. Alain Paruit, Paris, Gallimard, 2004 (culegere cuprinzând articolele publicate în presa românească între 1931 şi 1943)

Des Larmes et des Saints (Lacrimi şi sfinţi), 1937, traducere din limba română şi prefaţă de Sanda Stolojan, Paris, L'Herne, 1986

Sur les cimes du désespoir (Pe culmile disperării), 1933, trad. André Vornic, Christiane Frémont, Paris, L'Herne, 1990

Cahier de Talamanca (Caietul de la Talamanca), 1966, Paris, Mercure de France, 2000.

Ébauches de vertige, (Schiţe de vertij), Paris, Gallimard, 2004 (extras din Écartèlement)

Le Crépuscule des pensées (Amurgul gândurilor), 1940, trad. Mirella Patureau-Nedelco, Paris, L'Herne, 1991

Valéry face à ses idoles (Valery faţă în faţă cu idolii săi), Paris, L'Herne, 1970 (reluat din Exercices d'admiration)
Essai sur la pensée réactionnaire: à propos de Joseph de Maistre (Eseu asupra gândirii reacţionare, apropo de Joseph de Maistre), text introductiv de Pierre Alechinsky, Fontfroide-le-Haut, ed. Fata Morgana, 1977 (reluare a prefeţei la antologia de texte despre Joseph de Maistre, alese de Cioran, apărută la Monaco, la ed. du Rocher, în 1957)

Vacillations (Clătinări), 1970, illustraţii de Pierre Alechinsky, Fontfroide-le-Haut, 1998.

Sissi ou la vulnérabilité (Sissi sau despre vulnerabilitate), în Jean CLAIR (dir.), Vienne 1880-1938. L'Apocalypse joyeuse, Paris, éd. du Centre Pompidou, 1986 (retipărire)

L'Élan vers le pire (Elanul către rău), fotografii de Irmeli Jung, Paris, Gallimard, 1988.


Antologii
Cioran, Emil (ed.) Antologia portretului. De la Saint-Simon la Tocqueville, trad. din franceza si note de Petru Cretia, Seria Cioran (III), 1997
Cioran (antologie)
Cioran si muzica, selecţia textelor de Aurel Cioran, ed. de Vlad Zografi, Seria Antologiile Humanitas, 1996.

Convorbiri, interviuri

Entretiens (Dialoguri), Paris, Gallimard, 1995.

E. M. CIORAN, Sylvie JAUDEAU, Entretiens (Dialoguri), Paris, ed. Corti, 1990

E. M. CIORAN, Mariana SORA, Cioran jadis et naguère, Entretien à Tübingen (Cioran azi şi ieri, dialog la Tübingen), Paris, L'Herne, 1988

Gabriel Liiceanu, Constantin Chelba, Exerciţii de admiraţie, film de televiziune, transmis de Televiziunea Romana în 1992

Gabriel Liiceanu, Sorin Ilieşiu, Apocalipsa după Cioran, film de televiziune, comercializat pe casetă video.

Monografii despre Cioran

Simona Modreanu, Le Dieu paradoxal de Cioran (Dumnezeul paradoxal al lui Cioran), Monaco, 2003.

Simona Modreanu, Cioran, Paris, Oxus, 2003.

Alexandra Laignel-Lavastine, Cioran, Eliade, Ionesco, L'oubli du fascisme (Cioran, Eliade, Ionesco, Uitarea fascismului), Paris, P.U.F., 2002

Patrice Bollon, Cioran l'hérétique (Cioran ereticul), Paris, Gallimard, 1997

Nicole Parfait, Cioran ou Le défi de l'être (Cioran sau provocarea fiinţei), Paris, Desjonquères, 2001

Roland Jaccard, Cioran et compagnie (Cioran şi compania), Paris, P.U.F., 2005.

Sylvie Jaudeau, Cioran ou le Dernier Homme (Cioran sau Ultimul om), Paris, José Corti, 1990, 2001

Fernando Savater, Eseu despre Cioran, ed. Humanitas, 1999

Gabriel Liiceanu, Itinéraires d'une vie: E. M. Cioran (Itinerariul unei vieţi: E. M. Cioran), urmat de Les continents de l'insomnie: entretien avec E.M. Cioran (Continentele insomniei: dialog cu E.M. Cioran), ediţia românească se numeste Apocalipsa după Cioran), traducere de Alexandra Laignel-Lavastine, Paris, Michalon, 1995.

George Bălan, Emil Cioran, la lucidité libératrice? (Emil Cioran, luciditatea eliberatoare?), prefaţă, cronologie şi note de Alain Cophignon, Paris, J. Lyon, 2003.

Philippe Tiffreau, Cioran ou la Dissection du gouffre (Cioran sau disecţia hăului), ill. Santiago Arranz, Jacques Barry, Sergio Birga et al., Paris, Henri Veyrier, 1991
Coll., Seine et Danube, nr. 1, Cioran inédit (Sena şi Dunărea, nr. 1, Cioran inedit), Paris, Esprit des péninsules, 2003, cuprinde: "Spengler et Cioran: des philosophies parallèles" (Spengler şi Cioran: filozofii paralele), Marta Petreu, "Cioran et la fin de l'histoire" (Cioran şi sfârşitul istoriei), Marian V. Buciu, "Les Cahiers de Cioran" (Caietele lui Cioran), Livius Ciocârlie; şi un text inedit tradus de A. Paruit: La tragédie des petites cultures (Tragedia culturilor mici))

Livius Ciocârlie, Bătrâneţe şi moarte în mileniul trei, editura Humanitas, 2005

Livius Ciocârlie, Caietele lui Cioran,

Marta Petreu, Un trecut deocheat sau Schimbarea la faţă a României

Armel Guerne, Lettres de Guerne à Cioran 1955-1978 (Scrisorile lui Guerne către

Cioran 1955-1978), prefaţă Charles Le Brun, Lectoure, le Capucin, 2001.

Friedgard Thoma, Pentru nimic în lume. O iubire a lui Cioran, traducere Nora Iuga, Est Editeur, 2005, 151 pag, corespondenţă.

Bernd Mattheus Cioran: Porträt eines radikalen Skeptikers Berlin: Matthes & Seitz, 2007 ISBN 978-3-88221-891-6

Comentarii în diverse studii

Mathurin MAUGARLONNE [François GEORGE], À la rencontre des disparus (La întâlnirea cu cei disparuţi), Paris, Grasset et Fasquelle, 2004.

Nancy HUSTON, Professeurs de désespoir (Profesorii disperării), Arles, Actes Sud /Montréal, Léméac, 2004 (Wittgenstein, Schopenhauer, Beckett, Cioran, Améry, T. Bernhardt, printre alţii).

Gérard BOCHOLIER, Les Ombrages fabuleux (Umbrele fabuloase), Bordeaux/Chauvigny, L'escampette, 2003

ANNABA, Bienheureux les stériles (Fericiţi cei sterili), Toulon, Presses du Midi, 2002.

Guido CERONETTI, Le Silence du corps (Tăcerea corpurilor), trad. André Maugé, postfaţa: Lettre à l'éditeur, CIORAN(Scrisoare editorului, CIORAN), Paris, Albin Michel, 1984

Didier NORDON (dir.), L'ennui. Féconde mélancolie (Plictisul. Fecunda melancolie), Paris, Autrement, 1998.

Norbert DODILLE, Gabriel LIICEANU (eds.), Lectures de Cioran (Lecturi din Cioran), (Centre culturel français de Iasi) (Centrul cultural francez din Iaşi), Paris, L'Harmattan, 1997

COLL., Le Vide: expérience spirituelle en Orient et en Occident (Vidul: experienţă spirituală în Orient şi în Occident), Paris, Hermès, 1969
Cioran - Librariile Humanitas