Translate

The Beauty of Flames


"The beauty of flames lies in their strange play, beyond all proportion and harmony. Their diaphanous flare symbolizes at once grace and tragedy, innocence and despair, sadness and voluptuousness. Their burning transparence has something of the lightness of great purifications. I wish the fiery transcendence would carry me up and throw me into a sea of flames, where, consumed by their delicate and insidious tongues, I would die an ecstatic death. The beauty of flames creates the illusion of a pure, sublime death similar to the light of dawn. Immaterial, death in flames is like a burning of light, graceful wings. Do only butterflies die in flames? What about those devoured by the flames within them?"

"Întregul farmec al flăcărilor este de a cuceri printrun joc ciudat, care este dincolo de armonie, de proporţie şi de măsură. Nu simbolizează avîntul impalpabil al flăcărilor graţia şi tragedia, naivitatea şi disperarea, voluptatea şi tristeţea? Nu este în transparenţa lor consumatoare, în imaterialitatea lor arzătoare, uşurinţa şi zborul care rezultă după marile purificări, după marile arderi lăuntrice? Aş vrea să fiu ridicat de elanul şi transcendenţa flăcărilor, să fiu aruncat de impulsul lor insinuant şi fin, să plutesc întro mare de flăcări, să mă consum întro moarte eterică, întro moarte de vis. Frumuseţea stranie a flăcărilor este de a da iluzia unei morţi sublime, a unei morţi pure, asemenea unui azur auroral. Nu este caracteristic că vorbim de moartea în flăcări numai la fiinţe întraripate, uşoare şi graţioase? Moartea în flăcări o vedem ca o ardere de aripi, o moarte imaterială. Oare numai fluturii morîn flăcări? Dar aceia care mor de flăcările din ei?"

- Emil Cioran, "On the Heights of Despair"
Fire: Meat Cove, Nova Scotia, 2009

When you stand alone facing nature, you begin to understand the meaning of eternity. Cioran


When you stand alone facing nature, you begin to understand the meaning of eternity. | E. M. Cioran
Amikor egyedül állsz szemben a természettel, kezded érteni, hogy mi az öröklét. | E. M. Cioran

Zoltan Vancso, photographer
Music: Vangelis: One Alone

Vidéo: Psychopompes - Court-métrage adapté des écrits de Cioran


RÉSUMÉ

Emile est un vieil écrivain qui vit seul dans une petite chambre. En face de chez lui habite un jeune légionnaire en permission. Entre eux, sous leur fenêtre, il y a le vide, qui tous les deux les appelle.

TECHNIQUE — fiction, 8 minutes, 16mm, Belgique 2006.
PRODUCTION — Insas.
AVEC — Jean Bonato, Olivier Boudon, Maurice Fogel.

A short film by Noëmie Nicolas, based on the books by Emil Michel Cioran. Editing by Bruno Tracq.