Translate

E.M. Cioran "Beckett. Enkele ontmoetingen"

Beschouwelijk werk
Beckett Addenda bij Samuel Beckett (Perspectieven)

Als opmaat en ter aanvulling op het beschouwelijk werk van Samuel Beckett verscheen een bundel onder de titel Addenda. Bij Samuel Beckett. (Perspectieven) waarin de muzikale implicaties van Becketts esthetica een voorname plaats innemen.
Perspectieven voor Becketts werk worden geboden aan de hand van E.M. Cioran 'Beckett. Enkele ontmoetingen', Samuel Beckett 'Zelf', Etty Mulder 'Geen geloof in wording denkbaar', Pieter T'Jonck 'Een afgeloste erfzonde', Theodor Adorno 'Over muziek en taal', en Ronald Kuil `Het pijngevoel van een kreeft'.

Historische Uitgeverij
paperback
vormgeving rudo Hartman

160 bladzijden
isbn 978 90 6554 2212
eu. 17,95

eerste druk

No comments:

Post a Comment