Translate

Bittere Syllogismen


E.M. Cioran, Bittere Syllogismen
159 pagina’s
Uitgeverij De Arbeiderspers, 1993
vertaling door Huug Kalies van Syllogismes de l’amertume, 1952


A.IJ. van den Berg

No comments:

Post a Comment